Organisatie

Stichting Groningen Beweegt is sinds 2023 een doorontwikkeling van stichting BijHem met een ANBI-status en hanteert de raad van bestuur/raad van toezicht model. Groningen Beweegt werkt nauw samen met de gemeente en lokale organisaties.

Stichting Groningen Beweegt

Er is één medewerker in dienst en daarnaast worden freelancers ingehuurd voor het begeleiden of ondersteunen van de communities bij de stichting (eind 2023). De stichting bestaat uit een eenhoofdige raad van bestuur en de raad van toezicht, ondersteunende diensten en een groep betrokken partners die periodiek een gift geven aan de stichting.

Medewerkers

De uitvoerend directeur-bestuurder, de heer Jouke Janze, is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting Groningen Beweegt. Community Developers helpen in de wijk bij het ontwikkelen van communities. De trainers, beweeggroepleiders en vrijwilligers zorgen voor veilige en prettige communities en een positief (beweeg)klimaat.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat tot nu toe uit drie leden, inclusief de voorzitter. De raad van toezicht is, naast toezichthouder, werkgever en sparringpartner voor de raad van bestuur van de stichting. De raad verricht de taken in overeenstemming met de statuten van Stichting Groningen Beweegt. 

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de bestuurlijke aansturing en op de algemene gang van zaken in deze maatschappelijke organisatie. De raad van toezicht staat de raad van bestuur daarbij met raad en daad terzijde. De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor de raad van bestuur. 

Financien

Stichting Groningen Beweegt is een non-profit organisatie. Ze heeft een ANBI-status, waardoor gegeven giften aftrekbaar zijn van de belasting. Jaarlijks publiceren wij onze jaarrekening online.

Scroll to Top