Het wiel van Groningen Beweegt

Wij geloven in een betekenisvol en vitaal leven voor elk persoon. Wij zetten ons in voor een samenleving waar naar elkaar wordt omgezien. Waar ruimte is voor elk persoon om te zijn wie je bent. Waar ruimte is voor ontwikkeling, en waarbij de middelen die er zijn tot opbouw zijn van elkaar en van de gemeenschap.

Wij hebben deze drie onderdelen samengevat in het Groningen Beweegt Wiel. Dit vormt het uitgangspunt van ons werken in de wijk.

Betekenisvol en vitaal leven

Op dit moment werken wij aan de verdere uitwerking van deze begrippen en methodes. Later zal dit worden toegevoegd in deze blog.

Scroll to Top