Hoe werken vanuit je passie leidt tot het ontstaan van Groningen Beweegt

Hoe trots kun je zijn als…

… iets wat je samen ontwikkeld vanuit je hart, vanuit je passie, omdat je van mening bent dat ieder mens evenveel rechten heeft en evenveel kansen moet krijgen om gezonder en actiever te kunnen leven, om ergens bij te horen, mee te doen, gehoord, gezien en gewaardeerd wordt.

…dat je dolgraag een bijdrage wilt leveren aan het verkleinen van het verschil in gezondheid tussen hoge en lage SES. Gewoonweg omdat je vindt dat iedereen gelijke kansen verdiend.

…dat je vindt dat dit alleen met buurtgericht werken bereikt kan worden. Samenwerken met aandacht voor de factoren die van invloed zijn op gezondheid en gedrag in een wijk.

…dat je vindt dat het daarbij belangrijk is de kracht die in de wijk zit in te zetten. De kracht van mensen samenbrengen om met elkaar verandering te weeg te brengen. Dat je ziet dat er zo veel waardevolle mensen in een wijk zijn met kwaliteiten, potentie en hart voor de wijk.

…dat je met heel je hart geloofd in de kracht van een groep waarbinnen gezonder en actiever leven normaal, gezellig en bereikbaar is. De sociale basis aanspreken normaal en makkelijk is. Je erbij hoort, mensen ontmoet en onderdeel bent van iets.

…dat dit aansluit bij een methode die Asets Based Community Development (ABCD-Methode) heet en die gaat inzetten.

…dat je werkt vanuit positieve gezondheid om dat je vindt dat dit de juiste manier is. Gezondheid veel meer omvat dan alleen fysieke gezondheid en meer bewegen. Beseft dat alle aspecten van (positieve) gezondheid van invloed zijn op elkaar. Je mensen wilt bijstaan in het nemen van zelfregie en ontwikkelen van veerkracht.

…dat je vindt dat dit op basis van respect en gelijkwaardigheid moet gebeuren. Dat je altijd tussen de mensen blijft staan en nooit daarboven.

…dat je vindt dat inclusie vanzelfsprekend zou moeten zijn en dit daarom uitdraagt.

…dat je vindt dat het bij gedragsverandering om maatwerk en het nemen van kleine stapjes moet gaan.

…dat je vindt dat het belangrijk is om de kennis vanuit de gedragswetenschappen te vertalen naar de behoeften van de wijk.

…Dat datgene uitgroeit tot iets wat een succesformule blijkt te zijn op het gebied van gezondheidsbevordering in brede zin. Met in de eerste plaats blije, dankbare bewoners. Maar ook leidt tot veel meer mensen in beweging, mensen die op alle vlakken gezonder leven, meer sociale contacten hebben met een sterkere sociale basis.

En deze succesformule steeds meer gehoord en gezien wordt, omdat we aansluiten bij het landelijk en gemeentelijk beleid t.a.v. gezondheid, en onze resultaten er niet om liegen.

Dat we daarom nu aan de vooravond staan om deze succesformule uit te rollen in andere wijken onder de naam ‘Groningen Beweegt’. Zodat we nog meer mensen vanuit ons hart, vanuit onze passie in beweging kunnen brengen!

TROTS! Trots op ons, want wij SAMEN hebben dit bereikt!

Scroll to Top