Hoe werk je in een wijk samen aan gezondheid?

Hoe breng je in een wijk iedereen samen rondom een gezamenlijk idee? Dat was wat we hebben gedaan in Beijum en wat we nu in Lewenborg aan het doen zijn. In een wijk wonen veel mensen, zijn veel verschillende organisaties actief en zijn er veel verschillende (openbare) ruimtes om te sporten en bewegen. Met onze wijkgerichte aanpak brengen wij iedereen samen. We vinden het belangrijk dat iedereen onderdeel is van de club.

Geen olifant in een porseleinen kast

Er gebeurt al een hoop, en daar willen wij graag van horen. We willen niet een olifant zijn die in een porseleinen kast komt rondbanjeren. Die wel eens even komt vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Wij willen in gezamenlijkheid op zoek naar de krachten en wensen in de wijk. Wat is er al? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen wij hierin van betekenis zijn?

We zijn begonnen met onze kijk op gezondheid samen te vatten in het Groningen Beweegt Wiel. Hier zie de positieve gezondheidsthema’s zoals wij die toepassen binnen de beweeg- en leefstijlcommunities. Dank aan Tom Klooster die dit prachtig visueel maakte.

Om deze aanpak te starten in Lewenborg investeren we aan de voorkant in een goeie analyse en creëren we gezamenlijk draagvlak van bewoners en organisaties. Er wordt gewerkt aan de hand van vier processtappen om de wijk in beweging te brengen. We zijn nu in fase 1 druk bezig om de wijk te leren kennen. Deze fase is het de urgentie aanwakkeren en samen het belang inzien van een gezonde leefstijl. Ook is het in kaart brengen wat er al voor moois gebeurd. De werkwijze waar we dit meedoen is de ABCD-methode.

Daarin brengen we al deze “assets” samen om iedereen in de kracht te zetten. Het is vooral een cyclisch en dynamisch proces. In onderstaande foto hebben we duidelijk gemaakt hoe we vervolgens kunnen helpen bij het opzetten van een nieuwe groep.

Urgentie aanwakkeren

Samen met de belangrijkste sleutelfiguren in de wijk maken wij een plan voor een bloeiende beweeg- en leefstijlcommunity. Samen brengen we de belangrijkste ASSETS in kaart. Wat is er al en wat kan vanuit deze aanpak aanvullend zijn in de wijk. Sleutelfiguren zijn goed op de hoogte van wat er speelt in hun buurt en beschikken daarmee over onschatbare praktijkkennis. In de wijk Lewenborg beginnen we hier nu mee.

In Lewenborg spraken we met Fen Strating, van de Oude Bieb. Ze liet ons de bloeiende community van bewoners zien die dagelijks komen om koffie te drinken, samen te eten en spelletjes te doen op deze mooie plek.

We spraken met Arie-Pieter en Isaac van pioniersplek Overstag. Beide zijn bewoners uit Lewenborg die zich inzetten voor de mensen in de wijk. Wat was het mooi om te horen over het wekelijks sporten van jongeren bij het veldje op de Swoaistee. Maar ook het ouder-kind koken, waar gezond eten en goede gesprekken hand in hand gaan.

Of het mooie herkenbare gesprek met Deborah den Haring. Met Welzijn op Recept mag zij een schakel zijn tussen de gezondheidscentrum en bewoners die gezonder en actiever willen gaan leven. Waar bewoners laagdrempelig bezig kunnen met een gezonde leefstijl en er onlangs de Diabetes Challenge werd georganiseerd.

En dan willen we nog spreken met de jeugdwerkers van WIJ Groningen. Mogen we binnenkort wat vertellen en collega’s ontmoeten die als buurt- of opbouwwerker actief zijn. Gaan we in gesprek met buurtcentrum het Dok en vrouwencentrum de Boei. En wie weet brengen we nog een bezoek aan FC Lewenborg, fysiotherapeuten, bootcampclubjes, ouderenzorg, buurtzorg. Wij willen graag samenwerken aan een betekenisvol leven en vitaal leven voor alle bewoners!

Vooral in gesprek met de bewoners zelf

En dan mogen we nog langs bij de bewonersavond in november. Via veel organisaties horen we al wat er gedaan wordt aan sporten, bewegen en leefstijl. Maar we vinden het nóg belangrijker om dit van de bewoners zelf te horen.

Op de bewonersavond willen we in gesprek met jong en oud om te horen wat er al gebeurd in Lewenborg. Welke groepen zijn er al? Welk aanbod is bekend? Maar ook: waar is nog behoefte aan?

Onze ervaring is dat veel aanbod niet altijd bekend is bij alle bewoners. Zo zal je voor de jongere jeugd weer andere communicatie kanalen moeten gebruiken, dan voor de ouderen in de wijk. In Beijum hebben we hier al veel ervaring mee opgedaan.

Doen is de sleutel

We merken dat wij als ‘onafhankelijke partij’ goed in staat zijn om vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid partijen bij elkaar te brengen. Doen is wat ons betreft de sleutel. Dus we blijven niet hangen in eindeloos met elkaar praten, maar zetten vooral ideeën om in daden.

We werken in een wijk met verschillende mensen, organisaties, meningen en sociale structuren. Het is een hele kunst om dit bij elkaar te brengen, maar ook heel erg leuk. We hebben bijvoorbeeld net een grote kaart van Lewenborg bestelt, waarop we alle Assets willen gaan intekenen. Hoe leuk om straks te zien waar al veel gebeurd, en wat belangrijke plekken zijn!

En de eerste leefstijlgroep zijn we ook al gestart met een leuke partij: de Oude Bieb! Voor bewoners die meer willen leren over gezond leven. Wilt u graag meedoen? Bekijk dan de pagina en doe mee. Of maak het bekend in uw netwerk.

Scroll to Top