De kracht van kleine groepen

Afstand wordt niet overbrugd door nog meer informatie te verschaffen. Of je aanbod in nog overzichtelijkere flyers en websites te steken. Afstand wordt overbrugd door een persoon die naar je uitreikt. Als je de ander kent of wilt leren kennen, ontstaat er verbinding en worden ogenschijnlijk grote verschillen overbrugt. Maar hoe kom je in verbinding met een ander? Als je op jezelf woont in een wijk die overweldigd is door zoveel aanbod en mensen? Met Beijum Beweegt steken wij in op middelgrote groepen, zogenaamde communities, waarin je gezien en gehoord wordt.

In verbinding met anderen zijn er verschillende groepsgroottes. Edward T. Hall maakt een onderverdeling van vier sociologische ruimtes. Socioloog Joesph Myer schreef hierover in zijn boek ‘The search to belong’. Hij komt tot de conclusie dat wij al deze vier ruimtes gebruiken voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, cultuur en communicatie.

  • Publieke ruimte. Dit is de ruimte waar het gaat om het delen van een gezamenlijke ervaring. De samenhang – onderlinge verbondenheid – ontstaat door beïnvloeding van buitenaf. Het is vooral geschikt voor horen. Bijvoorbeeld een grootschalige bijeenkomst of evenement. Het gaat om groepen vanaf 75 tot duizenden personen.
  • Sociale ruimte. Hier kunnen we elkaar ‘oppervlakkig’ leren kennen. Dit is een veilige ruimte waar we kunnen beslissen met wie we graag een diepere relatie willen aangaan. De samenhang ontstaat door actieve deelname en deels door beïnvloeding van buitenaf. Het is vooral geschikt voor doen. Het gaat om groepen van circa 20-70 personen.
  • Persoonlijke ruimte. In deze ruimte delen we onze persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens. De mensen die we ontmoeten in deze ruimte zijn goede vrienden in plaats van kennissen. Samenhang ontstaat door actieve deelname. Het is erg geschikt voor bespreken. Het gaat om groepen van circa 6-15 personen. De beweeg- en leefstijlgroepen richten zich met name op deze groepsgroote.
  • Intieme ruimte. Hier durven we helemaal transparant te zijn over onze ervaringen, gedachten en gevoelens. In intieme relaties kennen we elkaars ‘naakte waarheid’ en toch schamen we ons niet.  Het is vooral geschikt om je leven te delen. Het gaat om een groep van 2 tot 4 personen.

Uit het onderzoek van Hall blijkt dat er een nauwe relatie bestaat voor wat betreft de fysieke afstand tussen mensen en de sociologische ruimte waarin men zich bevindt. Deze onderlinge relaties verschillen overigens per cultuur. Dat is belangrijk om mee te nemen in het vormen van communities, helemaal in een multiculturele wijk. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel mensen zich goed kunnen bewegen in één of twee van deze ‘ruimten, maar dat niet iedereen zich in alle vier de sociologische ruimtes prettig voelt.

In de COVID periode hebben we gezien wat nóg meer afstand doet met mensen. Het wordt er in de samenleving niet beter op, het versterkt de segregatie in plaats van de inclusie. Ook het bewegen en de leefstijl gaan rap achteruit als hier niet op geïnvesteerd word

Scroll to Top