laptop, pencil, office-1512838.jpg

De vier fasen om een community te beginnen

0. Een idee

Het begint met een idee: je wilt graag bewegen. Of hebt een idee voor een sport. Of voor een bepaalde doelgroep. En je wilt hier zelf graag mee beginnen, maar weet niet zo goed hoe. Je neemt contact op met Groningen Beweegt.

1. Opstarten

We horen graag je idee en bespreken of het een haalbaar idee is. We denken na over deelnemers, accommodatie, de kartrekker, een trainer of sportleider, vrijwilligers en materialen die je nodig hebt. Aan de voorkant bespreken we alle randvoorwaarden die nodig zijn om te gaan beginnen. Maar we timmeren niet alles dicht, er moet ruimte zijn om te pionieren en nog niet álles zeker te weten.

2. Een pilot

Als we samen ontdekken dat het idee levensvatbaar is,  gaan we een pilot organiseren. Dat is een proefperiode van 12 weken (3 maanden). In deze periode kunnen deelnemers gratis deelnemen en ervaren of de beweeg- of leefstijlgroep iets voor hen is. Het geeft de initiatiefnemer de kans om te kijken of er voldoende draagvlak is

 3. Een jaar lang bewegen

Als er genoeg animo is om door te gaan en jij en de groep dit zien zitten, gaan we de beweeggroep een jaar aanbieden. In dit jaar is er veel ruimte om verder te experimenteren met het concept. Blijven de deelnemers komen? Zijn er deelnemers die bepaalde verantwoordelijkheden op zich willen nemen? Ook zal er nagedacht moeten worden over de dekking van de kosten. Wij gaan er in principe van uit dat er vanaf dit moment een deelnemersbijdrage gevraagd gaat worden. Ook is dit het moment om aan effectenmeting te doen. Hoe word de beweeggroep ervaren door de deelnemers, ontstaat er een hechte groep, voelen mensen zich gezien en gehoord. Ervaren de deelnemers dat ze beter in hun vel gaan zitten, fitter worden, gezonder gaan leven? We nemen in deze periode enquetes af om de impact te meten.

4. Een leven lang bewegen

Na een jaar vind er opnieuw evaluatie plaats. Hoe is het gegaan? Wat ging goed? Wat is voor verbetering vatbaar? En we besluiten we: gaan we verder? Als de randvoorwaarden goed zijn geregeld kan er jarenlang met plezier bewogen worden. We helpen graag om in deze laatste fase zelfvoorzienend te zijn. Als er nog hulp nodig is, zullen we natuurlijk altijd blijven helpen.

Scroll to Top