Wat doet Groningen Beweegt?

Groningen Beweegt is een organisatie gericht op het opzetten en ontwikkelen van communities in Groningen en omgeving. Er wordt wijkgericht gewerkt aan een actieve en een gezonde leefstijl en betekenisvolle relaties. Dit wordt gerealiseerd door het opzetten en begeleiden van communities rondom sport, bewegen en leefstijl.

Er wordt gebruikt gemaakt van de ABCD-methodiek: alle beschikbare mensen en middelen in de wijk worden samengebracht. Groningen Beweegt gaat uit van wat mensen zelf kunnen, en helpen bewoners uit de wijken zich in te zetten voor een ander. De missie is bewoners een betekenisvol netwerk aan relaties te geven, en om een actieve en een gezonde leefstijl te realiseren.

De aanpak richt zich in eerste instantie op de middelgrootte groep: de persoonlijke ruimte. Dit zijn groepen van 6-13 personen die zich aan elkaar verbinden rondom een gemeenschappelijk doel. Binnen deze groep is er veel ruimte voor ontmoeting, gezien worden, elkaar helpen, bewegen, betekenisvolle relaties krijgen, elkaar ondersteunen. Ook is het mogelijk een stap(je) te zetten richting een ander, richting werk, richting een gezondere leefstijl en richting meer bewegen.

Groningen Beweegt zorgt ervoor dat bewoners tot bloei komen. Bewoners die meedoen geven aan nieuwe mensen te hebben leren kennen, het gevoel van eigenwaarde te hebben vergroot en gezonder te leven. Groningen Beweegt zorgt er ook voor dat de hele wijk versterkt wordt in haar sociale basis. Er ontstaat een beweging van onderaf, waarin bewoners elkaar helpen nieuwe mensen te leren kennen en een actieve en een gezonde leefstijl te hebben. Zo ontstaan er wijkgerichte beweeg- en leefstijlgroepen voor laagdrempelige ontmoeting (community), bewegen en gezondheid (leefstijl) en betekenisvolle relaties (zingeving) die met elkaar in verbinding staan. De hele wijk komt tot bloei!

Onder het motto ‘De kracht van samen’ worden communities opgestart, zodat:

  • Bewegen mogelijk is voor iedereen is: jong en oud, kwetsbaar en sterk.
  • Bewegen veilig is; er is een positief (beweeg)klimaat, waarbij iedereen gezien wordt en er vrijheid is om te bewegen op jouw niveau.
  • Bewegen laagdrempelig en betaalbaar is: de groepen zijn toegankelijk voor iedereen in de wijk en kosten weinig of niets.
  • Bewegen gezellig is: er is veel ruimte om andere bewoners te leren kennen en het leuk te hebben samen.
  • Bewegen samen is: trainers, vrijwilligers en helpers, iedereen is onderdeel van de club.
  • Bewegen op maat is: voor iedereen is er wat leuks te ontdekken, en is het er nog niet, dan zetten we het samen op.
Scroll to Top